DESCUBRIMOS AS NOSAS PROFESIÓNS

Hoxe foi un día de indicacións e reflexións. Ao principio, o noso profesor de valores e a nosa profesora de relixión explicáronnos como ían a evaluar o noso traballo. Despois dixéronnos que oficio ou oficios desempeñaría cada un de nós. Estamos moi contentos! Asinamos o contrato de traballo, no cal nos comprometíamos a axudar ao grupo.

Comentarios