DEBATINDO SOBRE O NOSO LOGOTIPO

Hoxe, nada máis entrar pola porta déronnos un papel a cada un cun número comprendido entre o 1 e o 5 e dividímonos en grupos para debatir sobre os temas que queríamos representar no logotipo. Despois, cada grupo escolleu a un representante e estos, reuníronse para poñer todo en común. Ao final chegamos á conclusión de que no noso logo queremos representar, nesta orde de prioridade, a unión, a igualdade, a transgresión, a forza e a elegancia.


Comentarios