SOLICITUDE PARA ELIXIR A NOSA PROFESIÓN

Ao principio desta sesión déronnos un papel coas profesións e tiñamos que marcar as tres nas que queremos traballar así como xustificar a nosa elección amosando os nosos puntos fortes.

Tamén intentamos escoller o tema e a tesis da obra. 
Ao final o tema elixido foi a REBELIÓN que decidimos que podíamos combinalo con outros conceptos como a unión e a forza.
Despois de escoller o tema pensamos nunha tesis. Para facelo, pensamos individualmente en unha e quen quixera comentala co grupo e defendela, levantávase comezaba a expresar a súa opinión.
Houbo moita variedade de opcións: rebelión futurista, na antigüidade e no presente!
Aínda non eliximos cal delas vamos a representar.


Comentarios