ÚLTIMA HORA

Debido ao Estado de Alarma causado polo Covid-19, vínonos obrigados a deter o proceso de produción da nosa obra. A ver si podemos continuar o curso que vén e rematar o que xa tiñamos empezado. Saúde!! 

Comentarios